Witamy
Konsulat Honorowy
Republiki Łotewskiej we Wrocławiu
Szanowni Państwo,
Witam na stronie Konsulatu Honorowego Republiki Łotewskiej we Wrocławiu.
Szanowni Państwo,
Witam na stronie Konsulatu Honorowego Republiki Łotewskiej we Wrocławiu.
Mogą Państwo tu znaleźć informacje dotyczące działalności Konsulatu, wspólnych polsko-łotewskich projektów oraz podstawowe zagadnienia konsularne.

Konsulat Łotwy we Wrocławiu istnieje od 2016 r. Do głównych zadań Konsulatu należy udzielanie opieki konsularnej obywatelom Łotwy przebywającym w Polsce. Konsulat wspiera również działania na rzecz intensyfikacji relacji polsko-łotewskich oraz przybliżania Polakom kultury, historii i języka łotewskiego.

Jestem przekonany, że aktywność Konsulatu pozwoli obywatelom Polski i Łotwy dowiedzieć się więcej o sobie, co z kolei niewątpliwie przyczyni się do umocnienia przyjaźni między Polską a Łotwą.


Z wyrazami szacunku,
Martin Kaczmarski
Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu
Język urzędowy
łotewski
Stolica
Ryga
Ustrój polityczny
demokracja
TYP PAŃSTWA
republika parlamentarna
GŁOWA PAŃSTWA
prezydent Edgars Rinkēvičs
SZEF RZĄDU
premier Evika Siliņa
LICZBA LUDNOŚCI
1 950 000
Waluta
Euro
CZŁONKOSTWO W UE
od 1 maja 2004 r.