Konsulem Honorowym Republiki Łotewskiej we Wrocławiu jest
Martin Kaczmarski
Okręg konsularny Konsula Honorowego stanowią województwa dolnośląskie oraz opolskie.
Pełnomocnik konsulatu
Anna Koblańska

ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław

TELEFON
+48 71 773 74 64

FAX
+48 71 7850 444

E-MAIL
konsulat@lotwy.wroclaw.pl

GOZINY OTWARCIA
pon. - pt. 8:00 - 16:00

Konsulaty Republiki Łotewskiej

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej w Gdańsku
Pan Krzysztof Figel
Konsul honorowy
ul. 3 Maja 19
80-802 Gdańsk

telefon
+48 601 501 276

e-mail
konslatvgd@wp.pl

godziny otwarcia
pon. i śr. 10:00-12:00
Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej w Katowicach
Pan Tadeusz Biedzki
Konsul honorowy
ul. Kolejowa 54
40-606 Katowice

telefon
+48 32 253 89 85

e-mail
tadbiedzki@poczta.onet.pl

godziny otwarcia
pon.-pt. 09:00-16:00
Konsulat Honorowy Republiki Łotewskie w Krakowie
Pan Rafał Brzoska
Konsul honorowy
ul. Wielicka 28 (budynek B)
30-552 Kraków

telefon
+48 12 350 55 50 

e-mail
konsul.honorowy@republikalotwy.pl

godziny otwarcia
pon.-pt. 08:00-16:00