Laipni lūdzam
Latvijas Republikas
Goda Konsuls Vroclavā
Cienījamās Dāmas un Kungi,
Laipni lūdzu Latvijas Republikas Goda konsulāta Vroclavā tīmekļa vietnē.
Cienījamās Dāmas un Kungi,
Laipni lūdzu Latvijas Republikas Goda konsulāta Vroclavā tīmekļa vietnē.
Šeit Jūs varat atrast informāciju par konsulāta darbību, kopīgiem Polijas un Latvijas projektiem un konsulārajiem pamatjautājumiem.
Latvijas konsulāts Vroclavā darbojas no 2016. gada. Viens no tā galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt konsulāro aizsardzību Latvijas pilsoņiem, kas uzturas Polijā. Konsulāt arī atbalsta pasākumus Polijas un Latvijas attiecību stiprināšanai un poļu iepazīstināšanai ar latviešu kultūru, vēsturi un valodu.
Esmu pārliecināts, ka konsulāta darbība ļaus Polijas un Latvijas pilsoņiem uzzināt vairāk viens par otru, kas savukārt neapšaubāmi veicinās Polijas un Latvijas draudzību stiprināšanu.

Ar cieņu
Martin Kaczmarski

Latvijas Republikas Godas konsuls Vroclavā
Valsts valoda
latviešu
Galvaspilsēta
Rīga
Politiskā sistēma
parlamentāra republika
Valsts pārvaldes forma
demokrātija
Valsts galva
prezidents Edgars Rinkēvičs
Valdības galva
ministru prezidente Evika Siliņa
Iedzīvotāju skaits
1 950 000
Valūta
Euro
Iestāšanās ES
2004. gada 1. maijs