naglowek

ENLVPL

Konference “Grāmataskultūra mūsdienu humanitārajā zinātnē”

Šogad 23.-24. novembrī notika zinātniska konference”Grāmatas kultūra mūsdienu humanitārajā zinātnē”, kuru patronējaLatvijas Republikas Goda konsulāts Vroclavā.

Konferences laikā tika nolasīti divi referāti, kuri bija veltīti Polijas un Latvijas literārām attiecībām. Profesore Dr. Aušra Navickienė no Viļņas Universitātes salīdzināja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izdevējdarbības tirgus dinamiku deviņpadsmitajā gadsimtā, bet maģistre Krystyna Puntakano Vroclavas Universitātes pastāstīja par poļu literatūra stulkojumiem Latvijā pēc 1945. gada. Abu referente slīdz dalību konferencē finansēja Latvijas Republikas goda konsuls Vroclavā Martin Kaczmarski. Turklāt 23. novembrī notika svinīgas vakariņas, kurās piedalījās organizatori un konferences viesi, tostarp konsuls Martin Kaczmarski un konsulāta pilnvarotais Simon Makuch.


Foto: Adam Biskup, Rafał Werszler