naglowek

ENLVPL

Akadēmiskā gada svinīga atklāšana Starptautiskajā Loģistikas un Transporta augstskolā

Latvijas Republikas goda konsuls Martin Kaczmarski piedalījās akadēmiskā gada svinīga atklāšanā Starptautiskajā Loģistikas un Transporta augstskolā, kas notika 12. oktobrī Vroclavas Universitātes Oratorio Marianum zālē.

Ceremonijas laikā universitātes rektors Dr. inž. Zbigniew Sebastian apkopoja iepriekšēju akadēmisku gadu un informēja par plāniem nākamajā gadā. Rektors apsprieda sadarbības jomas ar Polijas un ārvalstu uzņēmumiem, kā arī atgādināja augstskolassaņemtas balvas un apbalvojumus. Turpmākajā ceremonijas daļā jaunie augstskolas studenti nodeva zvērestu, bet absolventiem tika pasniegti diplomi.

Foto: Mariusz Kaczmarski