Wykład prof. Eriksa Jekabsonsa „Kraje Bałtyckie: Między Wschodem a Zachodem: XVI–XXI wiek”

Pełnomocnik Konsulatu Honorowego Republiki Łotewskiej we Wrocławiu Szymon Makuch uczestniczył w wykładzie prof. Eriksa Jekabsonsa z Uniwersytetu w Rydze pt. „Kraje Bałtyckie: Między Wschodem a Zachodem: XVI–XXI wiek”

Spotkanie odbyło się w siedzibie Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w ramach wykładów otwartych XIV Wschodniej Szkoły Zimowej, w której uczestniczy młodzież z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Fot.: Jan Andrzej Dąbrowski