Wydarzenie: Jestem Europejczykiem.

Dnia 22 lutego 2016 r. Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej Pan Martin Kaczmarski wziął udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Urząd Miejski Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Halę Stulecia oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu przy wsparciu Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie „Jestem Europejczykiem” było konkursem na najlepszy film dokumentalny o powiązaniach między działalnością Parlamentu Europejskiego a codziennym życiem młodych ludzi.
Ceremonia finałowa połączona z pokazem filmów odbyła się w Hali Stulecia przy udziale ok. 3000 uczniów wrocławskich szkół i gości specjalnych wydarzenia.
Projekt był oficjalną częścią programu Europejskiej Stolicy Kultury.