Uroczystości z okazji 98. rocznicy niepodległości Republiki Łotewskiej

Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu Martin Kaczmarski wziął udział w uroczystościach z okazji 98. rocznicy niepodległości Republiki Łotewskiej, które odbyły się 16 listopada 2016 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

W trakcie spotkania Ambasador Republiki Łotewskiej Ilgvars Kļava powitał zebranych gości przemówieniem. Następnie odegrano hymny Republiki Łotewskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystościach uczestniczyło wielu ambasadorów i konsulów z całego świata.

Fot.: Ambasada Republiki Łotewskiej w Warszawie