Uroczystość Otwarcia Konsulatu Honorowego Republiki Łotewskiej we Wrocławiu

Dnia 12 stycznia 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie Konsulatu Honorowego Republiki Łotewskiej we Wrocławiu. Konsulem Honorowym mianowano Pana Martina Kaczmarskiego. Uroczystość otwarcia konsulatu odbyła się w Auli Leopoldina na Uniwersytecie Wrocławskim. Wśród zaproszonych gości byli Pan Andrejs Pildegovič, Sekretarz Stanu MSZ Republiki Łotewskiej, Pan Ilgvars Kļava, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Łotewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasador Słowacji Dušan Krištofík a także Wojewodowie dolnośląski Pan Paweł Hreniak i Wojewoda opolski Pan Adrian Czubak, Wiceprezydent Wrocławia Pan Adam Grehl, przedstawiciele korpusu konsularnego, rektorzy wyższych uczelni Wrocławia, generałowie – w tym pierwszy polski kosmonauta generał Mirosław Hermaszewski, jak i generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO.

Siedziba Konsulatu Honorowego Republiki Łotewskiej mieści się przy ul. Armii Ludowej 21 we Wrocławiu.