Odwiedziny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

22 kwietnia 2016 r. Konsul Republiki Łotewskiej Martin Kaczmarski zwiedził Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Konsul spotkał się z dr Violettą Rezler-Wasielewską, dyrektorem muzeum, by porozmawiać o historii obozu jenieckiego w Łambinowicach, w którym więziono również w okresie II wojny światowej żołnierzy narodowości łotewskiej.