Nowy Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii we Wrocławiu

Pełnomocnik Konsulatu Honorowego Republiki Łotewskiej Szymon Makuch wziął udział w prezentacji nowego Konsula Honorowego Królestwa Hiszpanii we Wrocławiu, pana Jesúsa García-Nieto Moreno.

Oficjalnej prezentacji nowego konsula honorowego dokonał Agustín Núñez Martínez, ambasador Hiszpanii w Polsce.

Fot. mawi