Pozyskiwanie Nowych Rynków Eksportowych na Łotwie

Dnia 26 listopada 2015 r. Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu Pan Martin Kaczmarski był gościem spotkania dot. pozyskiwania nowych rynków eksportowych na Łotwie, które zorganizowane było przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. wraz z Ambasadą Republiki Łotewskiej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Miejscem spotkania była siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. mieszcząca się na Al. Kasztanowej 3 we Wrocławiu. O możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych z Łotwą mówili Pani Inese Sulzanoka- Radca ds. Gospodarczych i Handlowych Ambasady Republiki Łotewskiej oraz Pan Mariusz Sinior – Ekspert Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Podczas spotkania poruszane były kwestie: specyfiki nawiązywania kontaktów z partnerami łotewskimi, możliwości nawiązania współpracy między regionami, system podatkowy na Łotwie, rynek łotewski według branż, formy i możliwości inwestowania oraz instrumenty wsparcia.