Konferencja „Kultura książki w humanistyce współczesnej”

W dniach 23-24 listopada 2016 r. odbyła się konferencja naukowa „Kultura książki w humanistyce współczesnej”, objęta patronatem Konsulatu Honorowego Republiki Łotewskiej we Wrocławiu.

W trakcie konferencji przedstawiono dwa referaty, które dotyczyły literackich relacji polsko-łotewskich. Prof. dr Aušra Navickienė z Uniwersytetu w Wilnie porównywała dynamikę łotewskiego, litewskiego i estońskiego rynku wydawniczego w XIX wieku, mgr Krystyna Puntaka z Uniwersytetu Wrocławskiego opowiadała natomiast o tłumaczeniach polskiej literatury na Łotwie po 1945 roku. Udział obu prelegentek w konferencji został sfinansowany przez Konsula Honorowego Republiki Łotewskiej we Wrocławiu Martina Kaczmarskiego. 23 listopada odbyła się ponadto uroczysta kolacja, w której wzięli udział organizatorzy i goście konferencji, w tym Konsul Martin Kaczmarski i pełnomocnik Konsulatu Szymon Makuch.

Fot.: Adam Biskup, Rafał Werszler

Photos by: Adam Biskup, Rafał Werszler