Inauguracja roku akademickiego Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu

Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej Martin Kaczmarski uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu, która odbyła się 12 października w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

W trakcie uroczystości rektor uczelni dr inż. Zbigniew Sebastian podsumował poprzedni rok akademicki i przedstawił plany na kolejny rok. Rektor omówił płaszczyzny współpracy uczelni z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, wskazał również nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu. W dalszej części ceremonii nowi studenci uczelni złożyli ślubowanie, wręczono również dyplomy absolwentom.

Fot.: Mariusz Kaczmarski