Spotkanie wrocławskiego korpusu konsularnego

6 grudnia 2017 r. w restauracji Sukiennice odbyło się spotkanie wrocławskiego korpusu konsularnego.

Udział w spotkaniu wzięli Konsul Honorowy Republiki Słowackiej Maciej Kaczmarski, Konsul Wielkiego Księstwa Luksemburga Krzysztof Bramorski, Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii Jesus Garcia-Nieto Moreno, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej Tomasz Kosoń oraz pełnomocnik Konsulatu Honorowego Republiki Słowackiej Leon Susmanek.

Fot. Mariusz Kaczmarski