Dzieje Politechniki w Rydze

W tygodniu „Passa” z 27 października przeczytać można artykuł Lecha Królikowskiego o ryskiej Politechnice i jej polskich absolwentach.

„Wybitnym wychowankiem Rygi był Mieczysław Centnerszwer, który uzyskał na politechnice stopień profesora, następnie pracował na Uniwersytecie Warszawskim. Innym znanym w świecie polskim chemikiem był Waldemar Fischer, który w 1916r. został w Rydze

profesorem chemii ogólnej i pełnił tę funkcję aż do śmierci w 1934 r.”

Pełny tekst numeru, zawierającego artykuł, można pobrać tutaj

http://www.passa.waw.pl/documents/pdfs/numer-43-833-z-dnia-271016-1.pdf