Inauguracja roku akademickiego na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej Martin Kaczmarski uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2017/2018, która odbyła się 26 września 2017 r. w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

W trakcie uroczystości rektor uczelni, prof. Andrzej Rokita, przedstawił krótko najważniejsze wydarzenia z ostatniego roku oraz omówił plany uczelni na przyszłość. Następnie przyjął ślubowanie od przyjętych studentów, dokonał również promocji doktorów i doktorów habilitowanych. W trakcie uroczystości odznaczono wybranych pracowników Medalami Komisji Edukacji Narodowej.
Podsumowaniem uroczystości było nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Wiesławowi Osińskiemu.

Fot. Henryk Nawara